SAL7343, Act: R°62.1 (123 of 593)
Search Act
previous | next
Act R°62.1  
Act
Date: 1448-08-22

Transcription

2016-08-16 by Henri Brandenburg
Item want meest(er) jan de voirder als geleydt tot den goeden meest(er) ghijsbrechts van/
ov(er)devecht officiaels van ludic ende desgelijcx meester lambrecht en(de)/
pet(er) van ov(er)devecht met haren medeplichte(re)n alse gegoet en(de) geerft met gad(er)s/
den voirs(creven) meeste(re)n ghijsbrechte in alrehande goede te he(re)ntals te morchoven/
te nod(er)wijc en(de) dair omtrent geleg(en) die jan wijlen van wesemale tsijnre/
tocht te houden plach gelijc scepen(en) brieve dat cleerlijck uutwijsen hadden/
doen inscriven opden dach van heden te comparere(n) inde banc te loven(en)/
mychiele oriaens sone ende vrancken moens die hen aende sesse sevenste/
gedeelte vanden selven goeden ongebruyc deden ende de selve ii p(er)sone tot/
haren dagen niet comen en sijn Soe eest dat ten v(er)sueke des voirs(creven) meest(er)/
jans en(de) sijnre medeplichte(re)n de scepen(en) van loven(en) ter manissen smeyers/
gewijst heeft hebben voe(r) een vo(n)nisse datme(n) den selven meest(er) janne ende/
sijn voirs(creven) medeplichte(re)n houden sal vande(n) voirs(creven) goeden inde macht vanden/
voirs(creven) horen scepen(en) brieve(n) also verre dat noch voir hen comen es p(rese)nt(ibus) lomb(ar)t/
pynno kersmake(re) vync aug(usti) xxii
ContributorsAgata Dierick
Moderated byAgata Dierick
Last update: 2015-02-24 by Jos Jonckheer