SAL7343, Act: R°89.3 (157 of 593)
Search Act
previous | next
Act R°89.3  
Act
Date: 1448-09-02

Transcription

2019-03-30 by Henri Brandenburg
It(em) de voirs(creven) jan ende gheert hebben geloeft den voirs(creven) m(er)celijze evenverre hij in/
e(n)nigen manie(re)n in nacomende tijden worde gepraemt van yemande uut dien/
dat jan wijlen pegge oem des voirs(creven) m(er)celijs e(n)nige have die wijlen was vrouwe/
jaq(ue)mijne van baesrode vrouwe van goycke mach hebben gehadt en(de) geaenvert/
die voirt alse erfgename opden voirs(creven) m(er)celijs [soude] sijn gebleven dat zij d(aer) af den/
voirs(creven) m(er)celijs altijt co(m)merloes houden selen en(de) scadeloes ontheffen behalve(n) dien/
dat de voirs(creven) m(er)celijs soe saen hij van yemande in desen beruert worde dat/
hij dat t(er)stont den voirs(creven) janne en(de) gheerde oft hue(re)n erfgename(n) oft huers/
gebrake gehouden zijn sal te condegen oft [op dat] zijt hem v(er)antwerden moegen hulpe(n)/
oft and(er)s en souden zij mett(er) voirs(creven) geluften niet gepraemt moegen/
worden Ende de voirs(creven) m(er)celijs heeft hen geloeft t(er) ande(r) ziden oft zij zijnd(er)/
in e(n)nigen zaken uut ocsuyne van den goeden die wae(re)n der voirs(creven) vrouwen/
oft e(n)nige handelinge die voirmaels d(aer)af mach sijn geweest dat hij hen d(aer)/
af te huer(er) v(er)antwerden altoes hant en(de) mont sal lene(n) sond(er) zijne(n) cost/
cor(am) eis(dem)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2015-03-03 by Jos Jonckheer