SAL7343, Act: R°97.4 (172 of 593)
Search Act
previous | next
Act R°97.4  
Act
Date: 1448-09-23

Transcription

2019-04-17 by Henri Brandenburg
It(em) de(n) voirs(creven) brief sal volge(n) janne en(de) mychiele om tvo(n)nisse te neme(n)/
en(de) dbeleyt gedaen sele(n) de brieve blive(n) ond(er) scepen(en) te des(er) meyni(n)ge(n)/
oft e(n)nich vande(n) kindere(n) van sijne(n) gedeelte v(er)cochte dat dan dande(re)/
naeste levende hue(r) quite(n) d(aer) inne sele(n) hebbe(n) om de(n) v(er)cochte(n) prijs/
sonder dat met guedinge(n) oft beleyde(n) te belette(n) en(de) se dat sele(n)/
de voirs(creven) geleyde met de wed(er)staen eis(dem)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2015-03-03 by Jos Jonckheer