SAL7343, Act: R°99.3 (178 of 593)
Search Act
previous | next
Act R°99.3  
Act
Date: 1448-09-25

Transcription

2019-05-23 by Henri Brandenburg
It(em) gielijs van udekem voirspreke die geleit is met scepen(en) brieve(n)/
van bruessel tot den goeden jorijs van velpe in p(rese)ncia heeft geloeft/
janne van nederhem tusschen dit en(de) van maendage naestcomen(de)/
ov(er) viii daghen te trecken tot bruessel op cost des selfs jans/
en(de) aldair quijtschelden alsoe dat naeder stat recht van/
bruessel behoe(re)n sal sijn beleit van bruessel vors(creven) alsoe verre/
dat hynderlijc sijn mochte oft aendreffen alsulken haeflijken [goide(n)]/
actie oft toeseggen goeden alse de voirs(creven) gielijs oft jorijs meyne(n)/
moegen dat de vors(creven) jan van nederhem ond(er) soude hebben/
en(de) toegeseeght Geloven(de) den selven janne uut ocsuyne van/
dien ne(m)mermeer aentespreken lombart do(rma)le sept(embris) xxv
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2015-03-03 by Jos Jonckheer