SAL7343, Act: V°114.2 (192 of 593)
Search Act
previous | next
Act V°114.2  
Act
Date: 1448-10-06

Transcription

2019-10-06 by Henri Brandenburg
It(em) de voirs(creven) twe he(re)n hebben geloeft ind(ivisim) bynne(n) drie weken naestcomen(de)/
een vanden v p(er)sonen h(ier) na genoempt te wete(n) willem(me) van sponty/
henricke van lonchamp ja(n)ne oft lodewijke van dongelb(er)ge gebrued(er)en/
oft jaq(ue)mijne van dongelb(er)ge hue(re)r beider neve te bringen/
voe(r) scepen(en) van loven(e) en(de) dat hij de voirs(creven) gelofte den/
voirs(creven) baud(ewijn) en(de) goirde aldair mede doen sal ind(er) maten/
zij gedaen hebben en(de) den ghene(n) van hen die zij dair toe/
sullen bringen heeft de voirs(creven) h(eer) jan he(re) van lonchamp nu/
voe(r) dan geloeft co(m)merloes en(de) scadeloes te houden en(de) te/
ontheffen cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2015-03-03 by Jos Jonckheer