SAL7343, Act: V°114.3 (193 of 593)
Search Act
previous | next
Act V°114.3  
Act
Date: 1448-10-06

Transcription

2019-10-06 by Henri Brandenburg
It(em) de voirs(creven) twe ridde(re)n [en(de) desgelijx de voirs(creven) jaq(ue)mijn de dongelb(er)t] hebben in p(rese)ncie(n) vande(n) scepen(en) voirs(creven)/
geloeft ende gesekert in recht eedstad dat zij gheenre hande/
scepen(en) brieve(n) van loven(e) noch van bruessel gemaect en/
hebben noch maken en sulle(n) noch gheenrehande bescutsel sueke(n)/
in gene(n) rechte gheestelijc noch w(eer)lijc dair met zij de/
voirs(creven) so(m)men in deele oft in al soude(n) moege(n) weren oft/
bescudden betaelt te woirden eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2015-03-03 by Jos Jonckheer