SAL7343, Act: V°118.1-R°119.1 (199 of 593)
Search Act
previous | next
Act V°118.1-R°119.1  
Act
Date: 1448-10-18

Transcription

2019-10-11 by Henri Brandenburg
It(em) lambrecht vanden bruele wonende te ov(er)wynde sone lambrechts vande(n)/
bruele in p(rese)ncia heeft genome(n) ende bekent dat hij genomen heeft/
van jouff(rouwe) m(ar)g(riete) van meldert weduwe jonch(ee)r willems wijlen van/
montenaken de lande ende goede der selve(r) jouff(rouwe) m(ar)g(riete) gelijc/
die h(ier) na volgen inde prochie van ov(er)wynde voirs(creven) gelegen/
Te weten twe boende(re)n en(de) twe roeden lands gelegen aen/
den raetshove(n) wech tussce(n) jonch(ee)r adam van kerchem in beiden/
ziden Item vi roeden lands gelegen aldair neve(n) tusscen de/
goede d(er) he(re)n van sint denijs van ludic ende geerds bruyni(n)x/
It(em) de helcht van vi roeden lande gelegen dair neven/
tusscen de goede [vacat]/
It(em) de helcht van iiii roeden lands gelegen aldair inde/
vlemi(n)xdelle neve(n) de goede des voirs(creven) lambrechts Item/
xi roeden lands gelegen tusscen goerde ghielijs van raetshove(n)/
ende d(er) jouff(rouwe) voirg(enoemt) Item xii roeden lands dair bij/
gelegen tusscen m(ijn) jouff(rouwe) goet voirs(creven) ende des selfs lambr(echts)/
Ite(m) een half boend(er) lands dair neve(n) gelegen tusscen la(m)brechte/
vanden bruele voirs(creven) ende henric mellen Item xxvi roed(en)/
lands in twe stucken deen aen dande(r) gelegen tusscen de goede/
henrix warniers in deen zijde en(de) jonch(ee)r adam van kerche(m)/
en(de) henric ghielijs [van hoye] op dande(re) Ite(m) een half boend(er) lands/
gelegen inden c koute(r) ten cengs? boeme w(er)t tussce(n) janne/
vanden berge en(de) de goede [vacat] Item iii roede(n)/
lands tusscen de goede der erfgename(n) jannes biexchons? en(de) der/
he(re)n van sinte denijs voirs(creven) Item xxii roeden lands gelegen/
inden koute(r) tsinte g(er)truden wert aen den w tsint g(er)truden wech/
ende de goede jans van janshoven Item xvi roeden lands/
gelegen neven de goede des voirs(creven) jans van ranshove(n)/
Ite(m) een half boender lands dair neven gelegen tusscen de/
goede [vacat]/
It(em) een boender lands geleven inden koute(r) te rompsdorp?/
wert tusscen de taefle van thiene(n) in beiden ziden Item/
xviii roeden lands gelegen in ene(n) stucke tusscen janne rijckart/
van landen(e) ende philips van madegem Item xxii roede(n) lands/
gelegen neven de goede van chantrain ende de goede [vacat] honitas
//
gelijc de voirs(creven) lande t(er) voirs(creven) plaetsen gelegen zijn luttel min/
oft meer inder maten houden(de) ende lambrecht vanden bruele/
de vader in so(m)megen dele ende lambrecht zijn sone voirs(creven) henric/
van hoye [ende] goessen mychiels de selve goede voir tiden gehadt en(de)/
gehouden hebben Te houden te hebben en(de) te wynnen/
van halfm(er)te naestcomen(de) enen t(er)mijn van xii jairen lanc/
v(er)volgende elx jairs om xxxii sacken en(de) twe halste(re)n/
corens geheten pacht terwe goet en(de) payabel der mate(n)/
van thiene(n) alle jaire tsint andr(ies) misse apostels te betale(n)/
en(de) te thiene(n) voirs(creven) te leve(re)n [der selv(er) jouff(rouwe) ende jannese m(er)cels den jongen oft den ene(n) van hen brenge(r) van desen ] quolib(et) ass(ecutu)[m] Item es/
vorweerde ende ondersproken dat de voirs(creven) wynne de/
voirs(creven) lande wynne(n) werve(n) ende mesten sal en(de) die laten/
gel ten afsceiden vanden voirs(creven) t(er)mijne gelijc zijne(n) reengenote(n)/
boven ende beneden absoloe(n)s dormale oct(obris) xviii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2015-03-03 by Jos Jonckheer