SAL7343, Act: V°126.2 (217 of 593)
Search Act
previous | next
Act V°126.2  
Act
Date: 1448-10-29

Transcription

2020-10-19 by Henri Brandenburg
It(em) want jan m(er)cels de jonge als geleidt na de(n) rechte/
der stad va(n) loeven(e) tot alle(n) de(n) goede(n) beyde have en(de)/
erve daneels vande(n) mispeltere(n) en(de) yden smet op de(n)/
dach va(n) hede(n) hadde doen inscrive(n) jehanne(n) ketels weduwe/
jans wile(n) vande(n) mispelt(er)en en(de) hue(r) kijnde(re) die hem ongebruyc/
dede(n) aen de goede hier na bescreve(n) Inde(n) yerste(n) (½) dach(mael) lants/
gelege(n) aende(n) lymbossche(n) heerwech tussce(n) de goede(n) [vacat]/
[vacat] It(em) aen (½) dach(mael) lants gelegen neve(n) de(n)/
lymbossche(n) wech tussce(n) de(n) goede(n) [vacat]/
It(em) de(n) v[te(n)] schoef van i(½) dach(mael) lants gelege(n) op tcleynvelt/
tussce(n) [vacat] It(em) i(½) dach(mael)/
lants gelege(n) aen de hoeve opt broecvelt tussce(n) [vacat]/
[vacat] It(em) huys en(de) hof gelege(n) te beyeghe(m) met/
i(½) boend(er) lants tus groet sijnde omtrint i(½) boender neven de(n) loppe(m)dr[i]esch/
d [vacat] It(em) i brouketel binne(n)/
den selve(n) huyse Tot welke(n) daghe zij niet en compareerde/
soe hebbe(n) de he(re)n scepen(en) van loeven(e) ter manissen smeyers va(n)/
loeven(e) gewijst voir een vo(n)nisse datme(n) de(n) voirs(creven) ja(n)ne m(er)cels/
vande(n) voirs(creven) goede(n) houde(n) sal inde macht van sijne(n) beleyde/
voirs(creven) also v(er)re dat noch voir hen come(n) es P(rese)nt(ibus) o(mn)ib(us)/
oct(obris) xxix
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2015-03-03 by Jos Jonckheer