SAL7343, Act: V°82.2 (154 of 593)
Search Act
previous | next
Act V°82.2  
Act
Date: 1448-09-10

Transcription

2019-03-31 by Henri Brandenburg
Van clase retinx/
It(em) van den gedinge dat voe(r) meye(r) ende scepen(en) van loven(en) es/
geweest tusscen den voirs(creven) claze in deen zijde ende meest(er) janne/
vanden brande die na den rechte d(er) stad van loven(en) come(n) ende/
beleidt es tot den goede(n) have ende erve jans vande(n) brande/
zijns neve(n) in dande(re) Alse van ene(n) stucke erfs gehete(n) den/
brem gelegen inde prochie van b(er)lair neven de goede/
henrix vande(n) eynde ende van ene(n) halve(n) boende(r) lands/
dair bij gelege(n) neve(n) de goede des voirs(creven) henrix vande(n) eynde/
ende al onder den hoff des abts van grymb(er)gen aldair die/
jan vande(n) brande voirs(creven) te houde(n) plach Welke goede de voirs(creven)/
claes meynde dat hij van met alle(n) punte(n) van rechte nae/
des hoefs recht dair zij onder gelegen wae(re)n uutgenomen/
hadde voe(r) vii vierdele(n) rox erfs pachts die hij dair op/
hadde ende hem alsoe dien navolgende met rechte gelev(er)t/
des hij thoenisse bijleide Dair op dat de voirs(creven) meest(er)/
jan hem v(er)antwerden(de) dede seggen ende boet te thoenen/
alrehande reden(en) bij den welken hij meynde dat de selve/
uutwynni(n)gen besonder op thalf boend(er) lands voirs(creven) van gee(n)re/
weerde(n) en wae(re) oft wesen en soude Wert ten uut(er)sten/
na aensprake v(er)antwerden en(de) thoenissen van beide(n) p(ar)tien/
bij vo(n)nisse der scepen(en) van loven(en) de sake gestelt inden/
hoff dair de goede onder hoeve(n) om ald(air) jegen malcande(re)n/
van desen saken recht te neme(n) ende te geven p(rese)nt(ibus)/
lombart pynnoc kersmake(re) abs(oloens) vyncke lynte(re) sept(embris) x[a]
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2015-03-03 by Jos Jonckheer