SAL7343, Act: V°89.1 (158 of 593)
Search Act
previous | next
Act V°89.1  
Act
Date: 1448-09-10

Transcription

2019-03-30 by Henri Brandenburg
It(em) want roelof van scaetbroec die geleit is totden goeden/
machiels absoloens op den dach van heden hadde doen inscriven jan/
wynckelman die hem aen een huys en(de) hof met sijnre toebehoirte(n)/
gelegen te oirbeke tusschen de goeden rixens van oirbeke en(de) jans/
adelen ongebruyc dede tot welken dage de voirs(creven) jan niet/
en compareerde Soe hebben de scepen(en) ter manissen smeyers/
gewijst voir een vo(n)nisse datmen den voirs(creven) roelove vanden/
voirs(creven) goeden houden sal inde macht van sijnen beleide alsoe/
v(er)re dat voir scepen(en) comen is p(rese)nt(ibus) lomb(ar)t pynnoc kersmake(re) abs(oloens)/
vync lynt(re) dor(ma)le sept(embris) x
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2015-03-03 by Jos Jonckheer