SAL7343, Act: V°9.4 (16 of 593)
Search Act
previous | next
Act V°9.4  
Act
Date: 1448-07-01

Transcription

2020-01-04 by Henri Brandenburg
It(em) want stoet ende twist opv(er)staen was tusschen gelden van ophem/
geheeten van belanden in deen zijde ende katlijnen mertens en(de) jan/
mertens hue(r) sone in dande(r) alse van xiiii cronen lxvi pl(a)c(ken) voe(r)/
de crone gerekent die geld(en) voirs(creven) der voirs(creven) kath(er)inen yesch en(de)/
dair voe(r) aengesproken hadde inde banc te hev(er)le en(de) voirt/
vand(en) coste en(de) co(m)me(re) met rechte d(air) op gelopen soe zijn de/
voirs(creven) p(ar)tien comen voir scepen(en) van loven(e) ende hebben hen/
van dien stoete en(de) ande(re)n dien aencleven(de) v(er)bonden in segge(re)n/
ende vriendelijke effene(re)n te weten de voirs(creven) gelden in gelijze/
van udekem voirspreke en(de) claese tsoer ende de voirs(creven) ka(tlij)[ne] en(de)/
jan hue(re) sone in janne van udekem voirspreke en(de) jannese roest/
van bierbeke in alsulker vuegen dat de voirs(creven) segge(re)n vand(er)/
zaken geinformeert zijnde hue(re) uutsprake doen zullen van in/
goensdage naestcomen(de) bynnen iii weken en(de) [oft] zijs niet eens en/
wae(re)n soe sullen de voirs(creven) iiii segge(re)n bynnen den selven tijde sullen/
moegen
nemen eene(n) ov(er)man die sijn uutsprake dair af doen sal/
bynnen viii dagen dair na volgende en(de) oft yemande segge(re)n/
gebrake dat (et)c(etera) p(ro)mitten(tes) ratu(m) et p(ro)misit mat(er) suu(m) f(ilium) ind(empnem)/
cons(er)vare pynnoc kersmake(re) julii p(ri)ma
ContributorsInge Moris , Agata Dierick , Henri Brandenburg
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2015-03-17 by Inge Moris