SAL7345, Act: R°123.2 (213 of 627)
Search Act
previous | next
Act R°123.2  
Act
Date: 1451-11-15

Transcription

2018-06-15 by Chris Picard
Item en(de) om dat mett(er) mynst(er) moeyte(n) de voirs(creven) p(ar)tie(n) va(n)/
malcande(re)n soude(n) zijn geworpe(n) so hebbe(n) zij te beyde(n) zijde(n)/
dach genome(n) va(n) in dond(er)sd(ach) in viii dage(n) dsavonts te luydic/
te zijne en(de) des ande(re)n daighs elc ii meeste(re)n va(n) rechte/
mynlijc d(aer) te neme(n) met welke(n) zij guetlijc moege(n) worde(n)/
verlijct oft so v(er)re d(air) in gebrec ware sele(n) zij [he(re)n] mette(n)/
recht gheestelike(n) gerichte voirt late(n) beslichte(n) cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-03-08 by Jos Jonckheer