SAL7345, Act: R°124.2 (214 of 628)
Search Act
previous | next
Act R°124.2  
Act
Date: 1451-11-13

Transcription

 by 
Tvo(n)nisse tussce(n) arde robbijns die geleit es na de(n) rechte d(er) stad/
va(n) loeven(en) tot alle(n) de(n) goede(n) reynuarts wile(n) le febure voir de/
bewijssenisse va(n) ix m(ud)[de] core(n)s erfs pachts in deen zijde en(de)/
gilart goffart alse vande(n) goede(n) h(ier) na genoemt Te wete(n) van/
eene(n) huyse gehete(n) de smisse gelege(n) te erkene(n) tussce(n) robbrecht de/
loze en(de) de strate It(em) noch va(n) i huyse mette(n) hove en(de) met eene(n)/
bempde gelege(n) aldair tussce(n) raes del ruelle en(de) reynuwart voirscr(even)/
Welke goede de voirs(creven) gilart aensprac seggende dat dande(r) goede/
ond(er) de machte vande(n) beleyde des voirs(creven) ernoults staende beg(ri)pe(n)/
uutgegeve(n) ware(n) en(de) gouwe(n) jaerlijcx xi m(ud)[de] core(n)s welke so(m)me/
meer gedroege dan de(n) co(m)mer des voirs(creven) arts Seyde voirt dat/
de voirs(creven) art he(m) tande(re)n tide(n) geco(n)senteert hadde dat hij de/
voirs(creven) ii p(ar)tie(n) van goede(n) aenveerde(n) soude moege(n) en(de) dat hij/
he(m) mette(n) voirs(creven) beleyde gheen letsel doen en soude welke/
poente(n) hij boot te thoene(n) D(aer) jege(n) de voirs(creven) ernoul dede/
segge(n) dat de voirs(creven) ande(r) goede uutgeg(even) ware(n) om xi m(ud)[de]/
core(n)s m(er) die ware(n) so v(er)re belast met voirco(m)me(r) en(de) he(re)n/
chise dat he(m) niet meer en ov(er)de dan iiii m(ud)[de] en(de) xiii/
mol(evate) core(n)s en(de) dat boot hij te thoen(en) Ontkinnen(de) de(n) voirs(creven)/
giliarde tgene des hij he(m) vande(n) voirs(creven) toesegge(n) v(er)mete(n) hadde/
En(de) seyde voirt al w(er)t soe dat gesciet ware dat nochta(n)/
he(m) noch sijne(n) beleyde sculd(ich) en wae(r) tontstade(n) te come(n) En(de)/
na dat scepen(en) va(n) loeven(en) h(ier) op gemaent zijnde te rechte/
es tvo(n)nisse voirs(creven) gewijst met dese(n) worde(n) datme(n) de(n) voirs(creven)/
arde vande(n) voirs(creven) goede(n) houde(n) sal in zijne(n) beleyde en(de)/
gelieft giliarde he(m) va(n) e(n)nige(n) gelofte(n) aen te spreke(n) dat/
hij dat doen mach en(de) met rechte p(rese)nt(ibus) m(ychaele) abs(oloens) witte abs(oloens)/
wynge willem(air) no(vem)[br(is)] xiii
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-03-08 by Jos Jonckheer