SAL7345, Act: R°153.1 (256 of 627)
Search Act
previous | next
Act R°153.1  
Act
Date: 1451-12-10

Transcription

2021-01-05 by Chris Picard
It(em) malijn de hert sone wijle(n) gielijs woenende te loven(en) verwe(r) in p(rese)ncia/
heeft gehuert ende bekent dat hij gehuerdt heeft jeg(en) roelof vand(er) elst/
den jonge(n) een huys ende hof met alle(n) zijne(n) toebehoirte(n) alsoet geleg(en)/
es op de halfstrate tussche(n) aerde vander vue(re)n ende janne parijs mette(n)/
twee ziede ketele(n) ii stanne(n) [en(de)] ande(re)n gerecke den verwers ambachte toehoe(re)nde/
Te houde(n) ende te hebbe(n) va(n) kermisse naestcomen(de) eene(n) termijn va(n) vi/
jae(re)n dair nae v(er)volgende elx jairs o(m)me ix guld(en) pet(er)s oft de werde/
half te kermisse ende half tsinte jansmisse bap(tis)[te(n)] te betalen(e) den voirs(creven)/
roelof quolibet ass(ecutu)[m] It(em) es vorwerde dat de voirs(creven) malijn de voirs(creven) twee/
ketele(n) ii stanne(n) ende ande(re)n gerecke wel ende loflijc houde(n) sal de(n) voirs(creven)/
t(er)mijn due(re)nde gelijc hijt aenvert heeft en(de) dat alsoe late(n) tsijne(n) afscheide(n)/
lye(mingh)[en] m(ichaele) abs(oloens) dec(embris) x
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-03-08 by Jos Jonckheer