SAL7345, Act: R°201.4 (325 of 628)
Search Act
previous | next
Act R°201.4  
Act
Date: 1452-01-12

Transcription

2019-03-23 by Chris Picard
It(em) pet(er) ruelens gehete(n) de molde(re) in p(rese)ncia heeft genome(n) en(de)/
bekint dat hij genome(n) heeft va(n) jonch(er) librecht va(n) meldert de/
helicht van viii(½) bloende(r) en(de) (½) dach(mael) lants gelijc die wout(er) wilen/
van careloe te houde(n) plach gelege(n) te leefdale in alrehande stucken/
Te houde(n) te hebbe(n) en(de) te wynne(n) va(n) halfm(er)te naestcomen(de) eene(n) t(er)mijn/
va(n) xii jare(n) lang v(er)volgen(de) elcx jaers dare(n)binne(n) voir en(de) om drie/
mudde core(n)s goet en(de) payabel d(er) mate(n) va(n) loeven(en) alle jare te sinte/
andriesmisse ap(oste)ls te betalen en(de) te loeven(en) te leve(re)n q(u)[o]l(ibet) ass(ecutu)[m] It(em) es vorw(er)de/
dat de voirs(creven) peter jaerlijcx zijne(n) t(er)mijn duerende alle(n) de(n) chijs/
uute(n) voirs(creven) goeden gaende sal betalen also intijts dat d(aer) af de(n) voirs(creven)/
jonch(er) librechte d(aer) af gheen scade en gesciede It(em) de voirs(creven) wy(n)ne/
sal de voirs(creven) lande wel en(de) loflijc wy(n)ne(n) en(de) w(er)ve(n) gelijc reengenote(n)/
bove(n) en(de) beneden ende hij sal die laten te sijne(n) uutgane gelijc/
hijse vant te sijne(n) income(n) willem(air) col(onia) januarii xii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-03-15 by Jos Jonckheer