SAL7345, Act: R°202.5 (327 of 628)
Search Act
previous | next
Act R°202.5  
Act
Date: 1452-01-17

Transcription

2019-03-23 by Chris Picard
It(em) albertus d(i)c(t)us troyon co(m)mor(ans) ap(u)[d] ha(m)me will(el)m(us) et/
balduin(us) d(i)c(t)i de ab acbeermo(n)t f(rat)res co(m)mor(ans) ap(u)[d] nodebais/
hebbe(n) geloeft ind(ivisim) eve(n)verre sij janne de troyon brued(er) der/
voirs(creven) ii gebrued(ere)n niet en lev(er)de(n) bynne(n) eend(er) maent naest/
comende wed(er) inde vroente jans gheermans d(aer) hij nu inne/
es gesedt bij gerard(e) va(n) baussele voir v rijnsche guld(en) lijfpe(n)s(ien)/
dat zij da(n) den selve(n) gerard(en) vand(er) voirs(creven) lijfpensie(n) en(de)/
vande(n) inhoude(n) va(n) zijne(n) scepen(en) brieve(n) sulle(n) i voldoen/
behoudelijc oft zijte(n) niet en lev(er)de(n) dat de voirs(creven) albeert/
met zijne(n) derdendeele gestaen sal [vand(er) voirs(creven) so(m)men] eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-03-15 by Jos Jonckheer