SAL7345, Act: R°209.2 (347 of 627)
Search Act
previous | next
Act R°209.2  
Act
Date: 1452-01-21

Transcription

2019-07-01 by Chris Picard
Vanden gescille dat voe(r) den raide vander stat geweest es tusschen/
janne moleman in deen zijde ende gelden van ophem and(er)s van belanden(en)/
in dande(r) alse va zeke(re)n costen die vast bijden voirs(creven) costen p(ar)tien gedaen/
zijn geweest zeder dat de scepen(en) van belanden(en) een vo(n)nis tusschen de/
voirs(creven) p(ar)tien uutgaven in hue(r)der banck dat zij voe(r) hue(r) hoet den scepen(en)/
van loven(en) hadden gehaelt van welcken gedinghe de voirs(creven) gelden/
achtervelllich was uut ocsuyne vanden welcken de voirs(creven) moleman den/
voirs(creven) gelden dede houden inder vroenten te belanden(en) voe(r) zijn costen/
van rechte int selve gedinge geleden Daer na de selve gelden eene(n)/
zeke(re)n tijdt inde vroente te belanden(en) gheseten heeft in welken lasten/
de voirs(creven) ghelden alst hier quam niet en meynde gehouden te zijne(n)/
maer dat hij inden handen vanden meye(r) van heverle gesedt/
hadde eer e(n)nich vanden voirs(creven) costen wae(re)n gedaen twee stucken/
gouts o(m)me daer af des voirs(creven) molemans cost van rechte/
betaelt te wordden Soe heeft de raet vand(er) stat hier op [aen]gehoert/
de waerheit die beyde de p(ar)tien in leyden [en(de)] getermijneert ten/
uutersten na gelegenth(eit) van dien voe(r) reden(en) en(de) recht dat de voirs(creven)/
gelden den voirs(creven) molema(n) zijn costen vand(en) gedinge voirs(creven) inde banc te/
beland(en) gedaen opleggen en(de) betalen sal en(de) d(aer) toe den vroentcost te/
belanden(en) afdoen voe(r) [en(de)] den montcost van des voirs(creven) molemans getuyge(n)/
in desen processe bij also oft de vroentene(r) onredelike costen van hem hebben/
woude dat hij d(aer) af sal staen op zijn v(er)antw(er)den en(de) gelieft oic de voirs(creven)/
gelde(n) den voirs(creven) meye(r) va(n) heverle hier o(m)me aen te spreken dat hij dat doen/
mach met rechte Act(um) in pleno (con)silio ja(nuarii) xxi
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-03-15 by Jos Jonckheer