SAL7345, Act: R°21.3 (37 of 628)
Search Act
previous | next
Act R°21.3  
Act
Date: 1451-07-17

Transcription

 by 
It(em) want jan ouderogge als een vande(n) naeste(n) erfgename(n) goessuijns/
wile(n) ouderogge op dond(er)sd(age) lestlede(n) als gel(eit) tot de(n) goede(n) jans wile(n)/
vand(er) beke hadde doen insc(ri)ve(n) ka(telij)[ne(n)] vand(er) beke weduwe henr(ix) wile(n)/
wigg(er)s die he(m) omgebruyckich maecte vande(n) selve(n) goede(n) tderdel va(n)/
i eene(n) halve(n) dach(mael) bempts gelege(n) te cortelke neve(n) de(n) goede(n) sp(er)soens/
va(n) cortelke en(de) tstraetke(n) ald(aer) Tot welke(n) dage noch oec op hede(n)/
de voirs(creven) ka(telij)[ne] niet come(n) en is de(n) voirs(creven) ja(n)ne comp(ar)ere(n)de So hebbe(n)/
de he(re)n scepen(en) t(er) manisse(n) smeyers gewijst voir een vo(n)nisse datme(n)/
de(n) voirs(creven) ja(n)ne d(aer) af houde(n) sal inde macht van sijne(n) beleyde voirs(creven)/
also v(er)re dat noch voir hen come(n) es p(rese)nt(ibus) o(mn)ib(us) ex(cep)[to] m(ychaele) abs(oloens) jul(ii) xvii
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-02-23 by Jos Jonckheer