SAL7345, Act: R°218.3 (358 of 627)
Search Act
previous | next
Act R°218.3  
Act
Date: 1452-01-27

Transcription

2019-07-14 by Chris Picard
It(em) de voirs(creven) guedinge is geschiet bij toedoen wete(n) en(de) wille vand(er) stad en(de) de(n) raide der/
selver midts dat de voirs(creven) ja(n) du trau met sijne(n) live voe(r) de scout d(aer) dese/
pe(n)ninge va(n) dese(n) coepe comen(de) inne bekeert sijn geva(n)ge(n) sitt te nyvelle te/
wat(er) ende te broede al waert dat de voirs(creven) kijnde(re) wat cleyn va(n) dist(er)cie(n) wae(re)n/
op alsoe dats niet meer geschie(n) en sal de voirs(creven) kijnde(re) en sulle(n) sijn gecome(n)/
tot volcome(n)der dist(er)cie(n) en(de) datme(n) hen oic mette(n) voirs(creven) beleyde uute(n) registre d(aer)/
dat steet gheen behulp doen en sal om de goede te mynde(re)n zij en sulle(n)/
de voirs(creven) gelufte va(n) genoech doen en(de) wara(n)deerscap die huer voirs(creven) vad(er) en(de)/
moeder voe(r) ja(n) des(er) gued(inge) hebbe(n) gedaen mede moete(n) doen cor(am) eisd(em) abs(oloens) lynt(re)/
burg(imagistr)[is] (et) plur(ibus) aliis de (con)silio ja(nuarii) xxvii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-03-15 by Jos Jonckheer