SAL7345, Act: R°224.1 (368 of 627)
Search Act
previous | next
Act R°224.1  
Act
Date: 1452-02-01

Transcription

2019-07-31 by Chris Picard
Item clemencie brans weduwe gheerts wilen van onckele geheten thijs/
woenen(de) te waelhem heeft geloeft janne wilgarden woenen(de) te woensdrecht/
bij bergen te goeden en(de) behoerlick te vestighen in xv stuv(er)s erflic alle/
jae(re) vallende inde sinxenmerct half en(de) half te kersmesse die de/
voirs(creven) clemencie heeft op een huys met zijnd(er) toebehoerte(n) geleghen/
tantwerpen gheheten de vlaghe inde wollestrate Et t(antu)m Vort/
heeft geloeft de selve clemencie den voirs(creven) janne te betalen acht/
guld(en) rijd(er)s te bamisse naestcomen(de) te b als verreicte schout En(de)/
oft de voirs(creven) clemencie den voirs(creven) janne niet en betaelde noch en/
voldade de pointen voirs(creven) dat dan lodewijc mercx voerspreke die/
tot den goeden jans wilen thijs beleyt es met scepen(en) br(ieve) van loven(en)/
hem met zijne(n) beleide sonder zijnen cost sal behulpen tot hij betaelt/
sal zijn also v(er)re die goede strecken en(de) de macht vanden beleide lod(ewijc)/
des selfs lod(ewijx) begrijpt en(de) dat opde manie(re) voirs(creven) heeft geloeft de/
voirs(creven) lod(ewijc) te doen cor(am) m(ichaele) abs(oloens) col(onia) febr(uarii) p(ri)ma
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-03-22 by Jos Jonckheer