SAL7345, Act: R°226.4 (378 of 627)
Search Act
previous | next
Act R°226.4  
Act
Date: 1452-01-31

Transcription

2019-07-31 by Chris Picard
It(em) de voirs(creven) p(er)sone die de voirs(creven) crone gederft hebbe(n) midts dat die/
v(er)oblig(er)t wae(re) voir iiii m(ud)[de] lijfpens(ien) aen b(er)nart va(n) kerberge(n) de h(er) jasp(er)/
de rijke en(de) voir iii rijd(er)s lijfpens(ien) aen b(er)nart va(n) kerberge(n) dat zij binne(n)/
(½) jae(r) naestcomen(de) de selve crone vande(n) selve(n) laste sele(n) ontslaen also dat/
zij d(aer) af ontslage(n) sal wese(n) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-03-22 by Jos Jonckheer