SAL7345, Act: R°228.4 (381 of 627)
Search Act
previous | next
Act R°228.4  
Act
Date: 1452-02-07

Transcription

2019-07-31 by Chris Picard
Item de voirs(creven) jan uute(n) hove in p(rese)ncia heeft gekynt en(de) gelijdt dat/
hij wael vernueght en(de) betaelt es van pete(re)n boode geheten stoppe(re)/
van alsulke(n) gebreke vand(er) geloeften van genoech doen warendeerscape/
oft vervangen als hem voermaels bijden voirs(creven) pete(re)n bode gedaen mach/
zijn vanden goeden vors(creven) oft die hij vande(n) selven pete(re)n als geleit nader/
stat recht van loven(en) totten goeden lijsbetten wilen van gheele weduwe/
henr(ix) wilen vande(n) eynde nad(er) stat recht mach ov(er)hebben slaende op augustin/
van gempe janne en(de) reyne(r) van gempe gebruede(re) amelricke gijs/
lijsbetten zijn wijf dochter des voirs(creven) augustijns joese andries ende/
lijsbetten zijn wijf en(de) op m(ar)grieten marg weduwe jans wilen robberts/
moed(er) der vors(creven) machteld(en) en(de) dat also v(er)re alst aengaet den laste die/
de voirs(creven) jan de pape en(de) machtelt zijn wijf ind(en) name va(n) he(n) selve(n)/
en(de) alse erfgename(n) willekens wilen robbeerts d brued(er) d(er) vors(creven) machteld(en)/
d(aer) zij erfgename af es gehadt mach hebben en(de) gelede(n) m(er) niet voeder/
Geloven(de) uut ocsuyne van dien gheen vand(en) vors(creven) p(er)sone(n) noch hue(r) goede/
aen te spreken in gheene(n) rechte gheestelic noch weerlic bij he(n)/
selve(n) noch nyeman(de) and(er)s in gheend(er) manie(re)n cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-03-22 by Jos Jonckheer