SAL7345, Act: R°233.4 (393 of 627)
Search Act
previous | next
Act R°233.4  
Act
Date: 1452-02-11

Transcription

2020-01-17 by Chris Picard
It(em) wout(er) van proteghe(m) die beclaeght was va(n) goerde de dijckmolde(re)/
voe(r) x gul(den) rijd(er)s es op hede(n) bide(n) he(re)n tscepen(en) va(n) loeven(e)/
verweert gewijst p(rese)nt(ibus) o(mn)ib(us) scab(inis) fe(bruarii) xi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-03-22 by Jos Jonckheer