SAL7345, Act: R°25.3 (45 of 628)
Search Act
previous | next
Act R°25.3  
Act
Date: 1451-07-18

Transcription

 by 
Tvo(n)nis tusschen hubin mattelot in deen zijde en(de) henr(ic) vasont clerc/
in dande(r) alse van seke(re)n quaden woirden die de voirs(creven) hubin gesproken/
heeft ten voirs(creven) henr(icke) weert zijnre eeren genoegh aengaende om deswille/
dat hij hem niet lezen en woude alsulken terminacie als tande(re)n tijden/
tusschen den selven hubijne en(de) robbeert tripp(art) gegaen wae(re) die de/
selve hubrecht alsomen dat claerlijc bevant niet betaelt en hadde/
oic en woude de voirs(creven) robbert dair tegenwoirdich zijnde niet (con)sente(re)n/
die gelesen te worden Dair de voirs(creven) hubijn antwoirde seggen(de) onder/
den ande(re)n al hadde hij die woirde geseeght hij woude ten heylighen neme(n)/
dat hijze in gheenen arghe geseeght [en] hadde Alsoe dat p(ar)tien te hue(re)n/
bethoene gewijst waren tot welcken daghe de voirs(creven) henric[(us)] sijns/
vermets volquam en(de) de vors(creven) henr(ic) hubin en thoende luttel oft/
niet hem te rechte dienen(de) Es gewijst met desen worden dat de/
voirs(creven) hubin den voirs(creven) henr(icke) ter beternissen doen sal een bedevaert tons(er)/
vrouwe(n) te parijs derweert te porren bynne(n) xl daghen naestcomen(de)/
en(de) goede waerh(eit) dair af bringhen naed(er) stat recht oft zijne(n) [goeden] moet/
hebben P(rese)ntib(us) o(mn)ib(us) scab(inis) dempto m(ychaele) abs(oloens) julii xviii ip(s)o die sabbati
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-02-23 by Jos Jonckheer