SAL7345, Act: R°261.4 (443 of 627)
Search Act
previous | next
Act R°261.4  
Act
Date: 1452-03-07

Transcription

2020-09-11 by Chris Picard
It(em) de voirs(creven) gehuyssche(n) hebbe(n) den voirs(creven) brief bekent te dier meyninge(n) dat/
huer de voirs(creven) lijsbet bynne(n) de(n) leven(en) vande(n) voirs(creven) gehuyssche(n) oft des/
lanxste va(n) he(n) leven(de) sal moege(n) doen leyde(n) tot alle(n) hue(re)n goede(n) have en(de)/
erve om alle de selve goede nae huerd(er) beyden doet te gebruyke(n) en/
te hebbe(n) en(de) dat de lanxste leven(de) va(n) hen sijn vry tocht daer inne/
sal behoude(n) oic sulle(n) de gehuyssche beyde bynne(n) hue(re)n leven(en) moege(n)/
mette(n) beleyde dat daer af soude sijn gedaen a(n)nichele(re)n
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-03-22 by Jos Jonckheer