SAL7345, Act: R°268.3 (456 of 627)
Search Act
previous | next
Act R°268.3  
Act
Date: 1452-03-11

Transcription

2020-09-12 by Chris Picard
It(em) de voirs(creven) henr(ic) en(de) jouff(rouwe) machtelt zij(n) wijf hebbe(n) gekint en(de) gelijt voir hen hue(re)n/
erve(n) en(de) nacomel(ingen) dat zij volcomel(ijc) v(er)nuecht en(de) geco(n)tenteert zijn va(n) gorde pirart/
en(de) zij(n)re w(er)di(n)nen voirs(creven) vand(en) pe(n)i(n)ge(n) gecome(n) vande(n) wij(n)g(ar)de gelege(n) benede(n) den/
roesselberch D(aer) inne henr(icke) lijfma(n) gegoet was en(de) va(n) alle(n) de(n) rechte dat zij d(aer)aen hebbe(n)/
moeghten consenteren(e) en(de) greeren(e) also v(er)re alst he(n) aengaet alsulke(n) ghifte va(n) erfchise alse/
op sint jans avont a(nn)[o] xlii lestlede(n) gegoet en(de) gegeve(n) was tot behoef eenre misse(n) de weke/
op i outaer gefundeert inde(n) chore o(m)meganc vande(n) nuwe(n) chore in de eere ons(er) liev(er)/
vrouwen sint pauwels he(re)mite en(de) sinte marie(n) va(n) egipte(n) Gelovende die noch/
de(n) voirs(creven) gorde noch sijnre w(er)dinne(n) d(aer) af ne(m)m(er)meer te moeye(n) noch te vexeren/
bij hen selve(n) noch bij nyema(n)de and(er)s in gheene(n) rechte gheestelijc noch/
weerlijc It(em) hebbe(n) zij noch gekint als voe(r) hen vande(n) voirs(creven) gorde en(de)/
zij(n)re weerdinne(n) volcomelijc v(er)nuecht en(de) geconte(n)teert te zijne va(n) xl/
crone(n) d(er) mu(n)te(n) (et)c(etera) alse va(n) hue(re)n gedeelte vande(n) ii[c] crone(n) de(n) kindere(n)/
jouff(rouwe) magriete(n) vande(n) voir en(de) nabedde in testame(n)te gelate(n) bijde(n) voirs(creven) wile(n)/
peteren van sinte peters die te heffen staen na doot d(er) voirs(creven) jouff(rouwe) mag(ri)te(n)/
en(de) niet eer na begrijp des testame(n)ts d(aer) af zijnde En(de) hebbe(n) voirs(creven) voirt/
quijtgescouwe(n) de(n) selve(n) gord en(de) sijn w(er)dinne va(n) alle(n) en(de) yeg(ewelken) scouwe(n) gelofte(n)/
condicie(n) va(n) huweliker vorw(er)de(n) en(de) and(er)ssins d(aer) in de voirs(creven) gehuyssce(n) te he(m)w(er)t/
gehoude(n) mochte(n) zij(n) va(n) wat sake(n) dat ware tot de(n) dage va(n) hede(n) P(ro)mitt(entes)/
sat(is)f(acere) et null(atenus) alloq(ui) ac de p(re)miss(is) erga q(u)[o]scu(m)q(ue) p(ro)sta(r)e war(andiam) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-03-22 by Jos Jonckheer