SAL7345, Act: V°154.2 (259 of 627)
Search Act
previous | next
Act V°154.2  
Act
Date: 1451-12-11

Transcription

2022-11-07 by Chris Picard
Vanden stoete opverstaen tusschen he(re)n reyne(re)n van mulsteden/
priester p(er)soen van leez met reyne(re)n van mulsteden zijnen/
borghe in desen in deen zijde ende janne jannar met/
wille(m)me droddeal die naden rechte der stat van loven(e) comen/
en(de) beleit es tot allen den goeden jans jannar voirs(creven) in dande(re)/
alse vanden gebreken van betalinghen der pechtinghen en(de) presten/
des hofs van leez en(de) des daer aen cleeft hebben hen de/
selve p(ar)tien vanden selven stoete [en(de) ande(re)n tusscen hen uutstaende] gesubmitteert in segge(re)n/
en(de) vriendelike effene(re)n Te weten(e) de vors(creven) h(er) reyne(r) in/
janne diemelet en(de) wille(m)me de cheroul en(de) de voirscr(even)/
jan jannar in janne brombais en(de) janne lijsbeth bij alsoe dat/
de selve segge(re)n informacie van beyden vors(creven) p(ar)tien hebbende/
hue(r) uutsprake daer af doen sullen eendrechtichlijc op dat/
zijs eens zijn alle viere en(de) bijden tween van hen van huerder/
allen weghen des xii[te(n)] daeghs nae derthien dach naestcomen(de)/
en(de) oft zijs niet eens en wa(r)en sullen de selve segge(re)n de/
zake overgeven bynnen den selven tijde in handen jacops/
lonckle oft henricx malquar oft des eens van hen/
die dat aennemen wille als ov(er)man De welcke zijn/
uutsprake voe(r) scepen(en) van loven(e) daer af doen sal bynne(n)/
viii daghen dair nae en(de) oft e(n)niger p(ar)tien segge(r) gebrake/
dat zij in die stat nemen zullen [eene(n)] ande(re)n Promitt(entes) rat(um)/
witte willem(air) decembr(is) xi
Contributorskristiaan magnus
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-03-08 by Jos Jonckheer