SAL7345, Act: V°194.3 (312 of 628)
Search Act
previous | next
Act V°194.3  
Act
Date: 1452-01-13

Transcription

2019-02-01 by Chris Picard
Item es vorweerde dat de voirs(creven) guedinghe sal blive(n) onder/
scepen(en) van loven(en) tot behoef des vors(creven) jans in deser/
voeghen Te weten(e) want de selve jan es de naeste/
oer en(de) erfgename machtelde(n) weduwe des vors(creven) wilen/
gheerts lokenmans dat de selve weduwe die sal/
behoude(n) tot hue(re)r vrijder tocht en(de) ingevalle oft de/
selve weduwe buyten wettighen houwelic mesdade oft/
oic sond(er) raet en(de) consent des vors(creven) jans hue(re)rs broed(er)s/
op dat hij leefde en(de) oft zijns gebrake zijnd(er) kynde(re)n/
te houwelic toeghe dat in dien gevalle de selve/
jan de vors(creven) goede te hemwert soude moege(n) trecken/
sond(er) d(aer) inne getocht te bliven voerd(er) dan hem gelieve(n)/
soude en(de) oft geboerde dat de vors(creven) weduwe sonder/
houwelic bliven(de) oft oic bij raide van hue(re)n broeder als/
voe(r) te houwelic trecken(de) van hue(re)n goede(n) in testame(n)te/
ter salich(eit) van hue(re)r zielen dispone(re)n woude ter so(m)men/
van xxx guld(en) pet(er)s eens oft de weerde van dien in rinte(n)/
dat zij dat doen sal moege(n) Item oft de h(er) arnt vors(creven) vand(er)/
vors(creven) weduwe(n) e(n)nichsins gelast wordde met rechte den vors(creven)/
janne van dien ten verantw(er)den geroepen zijnde in e(n)nig(er) manie(re)n/
dat hij dien last soude moege(n) wederstaen bij machte vand(en)/
vors(creven) zijne(n) beleide deser guedinge(n) niet tegenstaende cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-03-15 by Jos Jonckheer