SAL7345, Act: V°230.3 (390 of 627)
Search Act
previous | next
Act V°230.3  
Act
Date: 1452-02-09

Transcription

2019-07-31 by Chris Picard
Item es der voirs(creven) segge(re)n eendrechtige uutsprake dat de voirs(creven) [vacat] van ophem/
geldens sone den voirs(creven) henricke en(de) zijnen wijve ter beternessen doen sal een bedevaert te straesborch/
die sij voe(r) op he(n) met vo(n)nissen hebben gecregen te porren bynne(n) derden dage naestcomen(de)/
oft daer voe(r) te gheve(n) en(de) inden handen vanden voirs(creven) segge(re)n te leve(re)n vier guld(en) pet(er)s/
die de voirs(creven) gehuyssche beke(re)n zullen moegen tot augmentacien van godsdienste daer/
hen dat gelieven sal en(de) sal de vors(creven) [vacat] den kose hebben wed(er) hij de vors(creven) iiii/
pet(er)s bynnen den voirs(creven) tijde wilt geven oft de voirs(creven) bedevart ind(er) maten voirs(creven) porre(n)/
en(de) doen d(aer) af goede waerheit bringen(de) nad(er) stat recht Item want om de gelegenth(eit)/
vanden gescillen tussche(n) de voirs(creven) p(ar)tien te ondersueke(n) verteert zijn ten yersten/
male te vuelbeke int hof xiiii stuv(er)s en(de) d(aer) na inder h(er)bergen van gruenendale/
te loven(en) x stuv(er)s daer af de voirs(creven) henric te laste steet So es d(er) voirs(creven) segge(re)n uutsp(ra)ke/
dat vanden yersten de vors(creven) p(ar)tien den last te gelijc sullen dragen en(de) dat daer/
af deen helicht de vors(creven) gelden den voirs(creven) henr(icke) restitue(re)n sal en(de) als vand(en) x/
stuv(er)s dat de vors(creven) gelden daer af den last alleene dragen sal en(de) den voirscr(even)/
henr(icke) cuelen Item van des meer in haefliken eysschen oft aentichten de/
voirs(creven) p(ar)tien deen totten ande(re)n moegen hebben te seggen totten dage van hede(n)/
dat zij daer af van malcande(re)n na des de segg(er)s ter eend(er) en(de) ter ande(r) zijde(n)/
hebben bevonden zullen staen te vreden voe(r) den toecomen(de) tijt op also dat de/
selve geld(en) den vors(creven) henr(icke) sal betalen bynnen viii dage naestcomende/
viii stuv(er)s eens als verreicte schout cor(am) lyemi(n)gen iud(oco) abs(oloens) febr(uarii)/
ix
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-03-22 by Jos Jonckheer