SAL7345, Act: V°251.2 (425 of 627)
Search Act
previous | next
Act V°251.2  
Act
LanguageNederlands

Transcription

2020-05-07 by Chris Picard
Item uut dien dat gorijs vanden myerhope als rentmeester/
des greven van oestervant in sijnen dorppe van rikenvorssel op/
heden hadde doen bescriven voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e) ja(n)ne/
coppens poirte(r) van loven(e) Om deswille dat de selve poirter/
met zijnen woerden en(de) poirterien beledt hadde den vortganc/
vandert banc recht van rijkenvorssel daer de voirs(creven) gorijs voe(r)/
sijns heerscaps chijs en(de) hofrechtinghe hadde begonnen te volge(n)/
op zeke(r) gronde van erve den voirs(creven) poirte(r) toebehoe(re)nde ende/
op heden de selve poirte(r) niet voe(r) oogen comen en es maer/
zijn wettighe kynde(re) de ontschout van hem mits siecten daer/
mede hij bestaen was deden ende meynden dat de voirs(creven)/
rentmeester sculdich ware procuracie te thoenen (et)c(etera) De/
voirs(creven) rentmeester de contrarie houden(de) meynende dat des/
voirs(creven) poirters kynde(re) gheenen mont inder saken te spreken/
en hadden Soe wert bijden he(re)n scepen(en) van loven(e) gewijst/
voe(r) een vo(n)nis ter manissen smeyers hadde de vors(creven) rentmeest(er)/
van des voirs(creven) es iet te volgen dat hij dat doen mochte/
metten rechte daer dat behoede cor(am) o(mn)ib(us) scab(inis) dempto m?/
mych(aele) abs(oloens) febr(uarii) ult(ima)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-07-10 by Jos Jonckheer