SAL7345, Act: V°251.3 (426 of 627)
Search Act
previous | next
Act V°251.3  
Act
Date: 1452-02-28

Transcription

2020-05-07 by Chris Picard
Item want lodewijc roelofs als geleit tot den goeden he(re)n jans/
hee(r) wilen van rotselaer van vorsselaer en(de) van rethy (et)c(etera) op hede(n)/
hadde doen inne scriven he(re)n henr(icke) vand(en) steene priester en(de)/
romboute sanders drossete van rotselaer die hem ongebruyc/
deden aen so(m)mege der selver have(n) des vors(creven) wilen h(er) jans Te/
weten(e) aen iii[c] en(de) xl peters van so(m)mege d(er) selv(er) [es] gecome(n) iiii peerde(n)/
en(de) xxxviii merc silvers aldaer de selve p(er)sone noch gheen/
van hen niet en zijn gecompareert So hebben de vo(n)nissen/
d(er) he(re)n scepen(en) van loven(e) gewezen datmen den vors(creven) lod(ewicke)/
houden sal inde macht van zijne(n) voirs(creven) beleide alsoe v(er)re/
alst noch voir hen comen es cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-03-22 by Jos Jonckheer