SAL7345, Act: V°8.4 (10 of 628)
Search Act
previous | next
Act V°8.4  
Act
Date: 1451-07-06

Transcription

 by 
It(em) h(er) claes va(n) s(in)[te] goerix ridde(r) meye(r) te loeve(n) in deen zijde en(de) jan de viver poirt(er)/
d(er) stad van loeve(n) in dande(r) hebbe(n) dach va(n) thoene(n) te beyde(n) zijde(n) genome(n)/
jege(n) malcande(re)n van heden in viii dagen te wete(n) vand(er) yest(er) aensp(ra)ken w(er)t/
zij in beyde(n) zijde(n) op huer thonisse gesedt en(de) vand(er) and(er) aensprake(n) de/
meye(r) alleene cor(am) o(mn)ib(us) scab(inis) dempt(o) mych(aele) abs(oloens) julii vi[ta]
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2013-10-24 by Inge Moris