SAL7346, Act: R°14.2 (31 of 677)
Search Act
previous | next
Act R°14.2  
Act
Date: 1452-07-13

Transcription

2019-08-21 by kristiaan magnus
Item want lyebrecht motten die beclaeght was van janne berne(re)/
voer de so(m)me van thien rijd(er)s zijnen dach van in dijsendaghe/
voerleden ov(er) viii daghen als man van buyten hem dienen(de) als zijne(n)/
yersten dach niet gewacht en heeft na dat de vors(creven) ja(n) berne(re)/
zijnen vorste(r) en(de) poirters geleit heeft h(ier) af op heden inde banc/
So wijsden de vo(n)nissen der he(re)n scepen(en) va(n) lov(en) dat de vors(creven)/
lyebrecht voe(r) de vors(creven) so(m)me verreict soude weze(n) na dat/
de waerh(eit) gedragen hadde P(rese)ntib(us) o(mn)ib(us) scab(inis) dempto naen/
julii xiii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2015-03-17 by Jos Jonckheer