SAL7346, Act: R°27.2 (46 of 677)
Search Act
previous | next
Act R°27.2  
Act
Date: 1452-07-26

Transcription

2019-08-16 by kristiaan magnus
It(em) de voirs(creven) deke(n) heeft geco(n)senteert hem nu(m)m(er)meer te behulpe(n) mette(n) voirs(creven) beleyde/
voirder dan daer met te gec(ri)ge(n) des de voirs(creven) goert in he(m) gehouden/
is oft namaels gehoude(n) sal moege(n) w(er)de(n) uut ocsuyn va(n)d(en) pechtinge(n) va(n)/
sijnd(er) dekenie(n) goede die hij houden(de) is en(de) d(aer) af voldaen sijnde ende/
de pechtinge v(er)streke(n) sal hij he(m) goerde sijn brieve va(n) beleyde mette(n)/
scoutbr(ieve) ov(er)geve(n) eisd(em)
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2015-03-17 by Jos Jonckheer