SAL7346, Act: R°27.3 (47 of 677)
Search Act
previous | next
Act R°27.3  
Act
Date: 1452-07-26

Transcription

2019-08-16 by kristiaan magnus
It(em) wout(er) meys siede(r) heeft geloeft anne(n) colfs op te legge(n) ende/
te betalen(e) de helicht vande(n) vroentcoste gedragen(de) int geheel/
iiii rijnsche gulden(en) die de voirs(creven) wout(er) v(er)teert heeft te/
baudewijns soeten ende desgelijcx de helicht van alle ande(re)n/
coste(n) aengaende der ghichti(n)ge en(de) leveringe die ov(er) den/
selve(n) wout(ere)n gesciet soude hebbe(n) dien te betalen(e) te kersmisse/
naestcomen(de) als v(er)volghde scout H(ier) af es borge aert meys et/
p(ri)m(us) pynnoc god(evart) roelofs xxiiii julii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2015-03-17 by Jos Jonckheer