SAL7346, Act: R°27.4 (48 of 677)
Search Act
previous | next
Act R°27.4  
Act
Date: 1452-07-26

Transcription

2019-09-08 by kristiaan magnus
It(em) de voirs(creven) wout(er) heeft geloeft henricke(n) mercx te sijnre/
manisse(n) ov(er) te gheve(n) eene(n) brief va(n) vii salute(n) lijftochte(n)/
die hij heeft op div(er)se borge(n) alse dat de selve henric/
d(aer) mede sal moege(n) v(er)volge(n) viii pet(er)s en(de) ii rijd(er)s die de/
voirs(creven) wout(er) anne(n) colfs sculdich was en(de) soe wanneer/
de voirs(creven) henric d(aer) af gecuelt sal sijn mette(n) coste en(de)/
co(m)mer d(aer) op lopende sal hij den voirs(creven) wout(er) ov(er)geve(n)/
tghene des hij meer v dair af sal conne(n) gecrige(n) eisd(em)
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2015-03-17 by Jos Jonckheer