SAL7346, Act: V°16.6 (36 of 677)
Search Act
previous | next
Act V°16.6  
Act
Date: 1452-07-19

Transcription

2019-08-21 by kristiaan magnus
It(em) mette(n) voirs(creven) scoutbr(ief) noch beleide en sal hem nyema(n)t behulpe(n) moege(n)/
dan alleen opde have die m(ijn) vrouwe te huerw(er)t heeft en(de) opde/
scoude(n) en(de) v(er)schene(n) hueringe(n) vande(n) goede(n) m(ijn) vrouwe(n) toebehoiren(de)/
naede(n) appointeme(n)te tussche(n) m(ijn) he(r) en(de) m(ijn) vrouwe(n) gemaect eisd(em)
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2015-03-17 by Jos Jonckheer