SAL7346, Act: V°214.4 (365 of 677)
Search Act
previous | next
Act V°214.4  
Act
Date: 1453-01-18

Transcription

2020-07-24 by kristiaan magnus
It(em) al eist dat dese iii p(er)sone dese voirs(creven) iiii rijd(er)s lijftochte(n) ind(er)/
maniere(n) voirs(creven) bekint hebben so es nochta(n) vorwerde dat de voirs(creven)/
jouffr(ouwe) lijsbeth en(de) dorothee noch nyema(n)t va(n) hare(n) wege(n) d(aer) mede/
werken s en sal Ten sij dat zij oft e(n)nich va(n) hen in nacomen(de) tide(n)/
gebrec hadde va(n) betalinge(n) va(n) alsulke(n) iiii rijd(er)s lijftochte(n) als de/
voirs(creven) mathijs henric ende jan op de(n) viii[te(n)] dach va(n) januar(io)/
lestleden hen voirs(creven) [scepen(en)] va(n) tielt op zeke(re) goede en(de) pande besode/
besedt hebben gelijc de(n) scepen(en) brief van tielt g liggende ond(er)/
ons in eenre doozen d(aer)op gescreve(n) steet jouffr(ouwe) lijsbeth smold(er)s/
no(n)ne te ghempe en(de) dorothee uuten lyemi(n)gen inhoudt en(de)/
begrijpt ende te dien ynde sal den selve(n) brief ind(er) selver/
doozen bliven liggende en(de) insgelijcx desen brief int register/
en(de) and(er)s en salmen hier mede niet moege(n) wercken Eisd(em)/
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2015-03-18 by kristiaan magnus