SAL7346, Act: V°23.1 (37 of 677)
Search Act
previous | next
Act V°23.1  
Act
Date: 1452-07-19

Transcription

2019-08-21 by kristiaan magnus
Item wout(er) dantijn die onder heeft twee scepen(en) brieve den/
eene(n) op baudewijne van haller woute(re)n vander kyesen helline/
de haller lodewijc anceal wille(m)me van haller en(de) janne/
le v(er)sier van vijf rijd(er)s ten live jans dantijns ende jans/
dodomont vander daet xiiii[c] xlix in april xix dage/
den ande(re)n op hellijne van haller werin werot henr(icke)/
van bossuyt willem(me) van haller janne cheal en(de) woute(re)n/
vand(er) kyesen van vijf rijders ten vors(creven) lijve(n) vander/
daet xiiii[c] xlix in meye drie dage In welke/
lijftocht de vors(creven) wout(er) zijn heeffen en(de) wille heeft/
heeft geloeft en(de) bekynt hoe wale [dat] hij metten selven/
twee br(ieven) en(de) oic bij machte vande(n) twee guedinge(n) voirg(eruert)/
niet meer geboe(re)n en sal dan twelif rijd(er)s d(aer)s des jaers/
en(de) als die aen hem met coste co(m)mer en(de) vollen pachte/
afgequijt sullen zijn dat hij dan den vors(creven) p(er)sonen/
de vors(creven) brieve mette(n) br(ieven) d(er) voirs(creven) guedingen en(de) tot/
dien twee beleide(n) van bruessel die hij va(n) hen/
onderheeft ov(er)leve(re)n sal cor(am) pynnoc velpe julii xix
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2015-03-17 by Jos Jonckheer