SAL7346, Act: V°26.4 (45 of 677)
Search Act
previous | next
Act V°26.4  
Act
Date: 1452-07-26

Transcription

2019-09-08 by kristiaan magnus
It(em) machtelt piliss(en)s heeft ontsedt op eene(n) borge te dage en(de) te rechte/
te come(n) de vruchte(n) va(n) v(½) dach(mael) lants gelege(n) aende(n) p(or)tuaire die/
h(er) ja(n) sampain hadde doen besette(n) voe(r) iii gul(den) pet(er)s en(de) (½) mudde/
rox en(de) d(aer) af is borge goert roelofs naturlijc et p(rim)[(us)] eisd(em)
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2015-03-17 by Jos Jonckheer