SAL7347, Act: R°133.7 (233 of 746)
Search Act
previous | next
Act R°133.7  
Act
Date: 1454-07-08

Transcription

2017-10-13 by Magda Van Winkel
It(em) de voirs(creven) gehuyssche hebbe(n) gekint vande(n) voirs(creven) h(er) lodewijcke gehave(n) te hebbe(n)/
xliiii(½) g(ri)ff(oen) te xl pl(a)c(ken) in desaltati so(m)me p(re)d(i)c(t)e q(uod) exin(de) satisf(acere) p(ro)mitt(ens) null(atenus)/
alloq(ui) cor(am) velde p(ri)ke(re) julii viii a(nn)[o] liiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-02-08 by kristiaan magnus