SAL7347, Act: R°141.3 (250 of 745)
Search Act
previous | next
Act R°141.3  
Act
Date: 1453-11-09

Transcription

2017-10-05 by Magda Van Winkel
It(em) dese(n) brief hebbe(n) zij malcande(re)n gelooft om deswille/
want willem v(er)lute(n) sculd(ich) was vande(n) voirs(creven) ix m(ud)[de] de twee/
willem van de(n) gansvi(n)ne de ii jan vande(n) gansvy(n)ne de iii/
jan witvens een en(de) jan maes een d(aer) af elc mudde steet te/
xxix pet(er)s gerekent oft e(n)nich van hen voird(er) hier af worde/
gepraemt ind(er) betalinge(n) vande(n) gelde gelijc voir steet in/
folio p(re)ce(den)[ti] voird(er) dan va(n) sijne(n) gedeelte dat hij dat aende(n)/
ande(re)n v(er)hale(n) sal moege(n) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-02-17 by kristiaan magnus