SAL7347, Act: R°266.2 (437 of 745)
Search Act
previous | next
Act R°266.2  
Act
Date: 1454-02-15

Transcription

 by 
Tvo(n)nisse vanden gedinge dat voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van/
loven(en) gewijst is tusschen janne va(n) boven die geleit/
is totten goeden also v(er)re die beruerlijc sijn m(ar)grieten/
gheylaerts in deen zijde en(de) woute(re)n meys van/
wave(r) in dande(r) Alse vand(en) haefliken goeden der/
selver m(ar)grieten die de vors(creven) wout(er) meys aensprac/
voe(r) de so(m)me van vier rijd(er)s die hij seyde dat de/
vors(creven) m(ar)griete hem sculdich was en(de) gelooft hadde va(n)/
wyne die de prior van wave(r) tegen hem gecocht/
hadde inden welken de vors(creven) jan va(n) boven meynde dat/
sijn goede niet gehouden en wae(re)n Wert gewijst met/
desen worden na aensprake en(de) v(er)antwerden van beyde den/
p(ar)tien dat de vors(creven) jan [va(n)] boven van alsulken aensp(ra)ke/
als de vors(creven) wouter meys gedaen hadde dat die/
janne van bove(n) hem noch sijne(n) beleide gheen/
ontstade doen en soude p(rese)ntib(us) o(mn)ib(us) scab(inis) dempto m(ichaele) abs(oloens)
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-03-25 by kristiaan magnus