SAL7347, Act: R°301.5-V°301.1 (486 of 746)
Search Act
previous | next
Act R°301.5-V°301.1  
Act
Date: 1454-03-19

Transcription

2019-01-14 by Magda Van Winkel
Vanden stoote opverstaen tusschen woute(re)n dantijn in deen zijde roelofve/
wisschartz als mo(m)boe(r) lijsbetten pans sijns wijfs metter selver/
lijsbetten hove hen en(de) inden name van [ja(n)ne vander hoy den jongen en(de) jouffr(ouwe) ka(tlij)[nen]] ja(n)ne vand(en) hove/
den jongen en(de) jouffr(ouwe) katlijnen zijns wijfs die de vors(creven)/
roelof en(de) sijn wijf hier inne geloeft hebben te v(er)vangen
/
in dande(r) alse vander deyli(n)gen vand(er) herbergen gehete(n)/
de weldeman met sijnen toebehoerten desgelix vand(en) huyse en(de)/
[hove] inde coestrate gelegen boven [voir] de woeni(n)ghe wout(er) dantijns/
welke goede den vors(creven) p(er)sonen gelijc toebehoe(re)n Item vand(en)/
coste(n) van rechte opde questie vand(er) vors(creven) deylingen en(de) des/
dair aencleeft geloopen en(de) oic vand(en) rep(ar)acien vand(en) huyse/
den vors(creven) weldeman toebehoe(re)nde dair inne de vors(creven) roelof/
meynt dat de vors(creven) wout(er) gehouden zijn soude vand(en)/
welken hij houdt de (con)trarie
Sijn de vors(creven) p(ar)tien des/
en(de) anders des aencleeft hue(re)n goeden bij een geleghen daer
//
[d(aer)af] bleven in segge(re)n Te weten(e) de vors(creven) wouter in lodewijcke mathijs/
diemen heet van schore en(de) arnold(us) kyp secreta(ris) en(de)/
de vors(creven) roelof voir hem en(de) sijn medeplichte(re)n[sijn wijf jan vand(en) hem en(de) sijn wijf] in clause/
den kersmake(re) burg(er)meest(er) te loven(en) en(de) janne vand(en) hove/
meye(r) te wesemale Bij also dat de selve segge(re)n informacie/
dair af nemen zullen en(de) hue(r) uutsprake doen tusschen/
dit en(de) sondach avont metter so(m)men
[bynne(n) xiiii nachten naestcomende] en(de) oft zijs niet eens/
en wae(re)n sullen sij de sake van hue(re)n gescille bringen [bynne(n) ii dage d(aer) na] des maend(achs)/
dair na
in hande des he(re)n scepen(en) va(n) loven(en) als ov(er)man/
om bij hen dair af een uutsprake te gescien promitt(entes) rat(um)/
en(de) oft e(n)nig(er) p(ar)tien segg(er) gebrake dat die eene(n) ande(re)n in die stat/
sal mogen nemen lynt(re) m(er)sberge m(ar)tii xix
Contributorskristiaan magnus , The Administrator
Moderated byThe Administrator
Last update: 2016-04-01 by kristiaan magnus