SAL7347, Act: R°323.1 (517 of 746)
Search Act
previous | next
Act R°323.1  
Act
Date: 1454-03-26

Transcription

 by 
Item uut dien dat jan baten metsere die naden rechte der stat van/
loven(en) beleit is totte goeden have en(de) erve jans van ghynd(er) bo/
boven geheeten van couweghem opden dach van heden hadde/
doen inne scriven clause vanden bosssche van vredebossche/
om deswille dat de selve claus so(m)mege vand(en) selven goeden/
alsoe die te meerbeke gelegen sijn beslagen hadde also de/
selve brieve vand(er) stat hier af aen janne vanden morte(re) gescr(even)/
volcomentlic uutwijsden en(de) de vors(creven) jan baten selve te zijnen/
daghe van rechte niet comen en is So wijsden de vo(n)nisse(n)/
d(er) he(re)n scepen(en) van loven(en) waer de selve jan baten niet en/
quame ten opstane smeyers en(de) der scepen(en) dat de vorscr(even)/
claus sijn recht vortvorde(re)n soude ter plaetsen dair hij/
begonnen hadde p(rese)ntib(us) o(mn)ib(us) scab(inis) dempt(is) m(ichaele) abs(oloens) et m(er)sb(er)ge/
martii xxvi
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-04-01 by kristiaan magnus