SAL7347, Act: R°329.4 (524 of 746)
Search Act
previous | next
Act R°329.4  
Act
Date: 1454-03-30

Transcription

 by 
Item want jonch(e)r jan greve van meeghen en(de) hee(r) te nyvele als/
geleit tot allen den haefliken goeden jans wilen dicbier ende jouffr(ouwe)/
johannen swaefs zijnre werdynnen op heden hadde doen instanen/
jonch(e)r henr(ick) van schoenhoven den jongen om deswille dat/
hij beslagen hadde zeke(r) der selver haefliker goede te weterbeke/
en(de) te coudenberghe Aldair hij niet comen en is soe hebben/
de he(re)n scepen(en) van loven(en) ter manissen smeyers gewijst voer/
een vo(n)nisse datmen den vors(creven) jonch(e)r(e)n janne vand(en) sal voirs(creven)/
goeden houden zal inde macht van sijnen voirs(creven) beleide also v(er)re/
dat noch voer hen comen es p(rese)ntib(us) o(mn)ib(us) scab(inis) dempt(is) m(ichaele) abs(oloens)/
witte m(ar)tii penult(ima)
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-04-01 by kristiaan magnus