SAL7347, Akte: R°335.4-V°335.1 (537 van 748)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°335.4-V°335.1  
Act
Datum: 1454-04-04

Transcriptie

2019-01-02 door Magda van Winkel
Item jan hermans van vorst die naden rechte der stat van loven(en)/
beleit is tot allen den omberuerliken goeden gorts van barle/
so v(er)re die onder de banc van vorst gelegen zijn en(de) desgelix/
tot allen den beruerliken goeden des selfs gorts in deen/
zijde en(de) jan van baerle wettich sone des voirs(creven) gordts in/
dande(r) sijn met malcande(re)n overcomen en(de) eensworden voer/
hen hue(re)n erven en(de) nacomelingen van [en(de) geloeft te voldoen] des hier nae volght
//
yerst dat de vors(creven) her jan hermans mits dien dat hij den/
voirs(creven) gorde sijnen leefdach lanck bij hem houden sal wel en(de)/
temelijc na sijnen last [staet] en(de) doen alle sijn behoefte soe sal/
hij tot eeuwegen dagen behouden alle de beruerlike goede/
des selfs gorts die achter hem bliven zullen en(de) die hij/
opden dach van heden te hemweert heeft desgelicx/
alle de omberuerlike [goede] dair hij metten voirs(creven) beleide toe come(n)/
es sonder dat de vors(creven) jan van baerle dair toe e(n)nicht/
recht oft actie in nacomen(de) tijden sal hebben en(de) behouden/
op also dat [en(de) mids dien sal] de vors(creven) jan herman van alle(n) den selven goede(n)/
den vors(creven) janne van baerle bynnen jaers na doode des/
vors(creven) gorts gheven en(de) betalen sal de so(m)me van hondert/
gulden(en) te thien stuv(er)s tstuc en(de) dat also v(er)re[behoudlic oft en also v(er)re en(de) dat also v(er)re] de selve gordt/
vanden dage van heden over drie jae(re)n vort aflivich/
wordde maer oft de selve gordt langer dan de vors(creven) drie/
jae(r) leefde het waer luttel oft veele in dien gevalle/
soude de vors(creven) jan h(er)man den vors(creven) janne van baerle betale(n)/
de so(m)me van lxxv guld(en) ten prijse al en(de) t(er)mijne als/
boven maer dair mede gestaen cor(am) roel(ants) vync ap(ri)lis/
iiii[ta]
Nagekeken doorkristiaan magnus
Moderatorkristiaan magnus
Laatste update:: 2016-04-01 door kristiaan magnus