SAL7347, Act: R°341.1 (545 of 746)
Search Act
previous | next
Act R°341.1  
Act
Date: 1454-04-09

Transcription

 by 
It(em) want meest(er) jan van hugarde als geleidt na de(n) rechte der stad/
van loeven(en) tot de(n) goede(n) jans wile(n) vande(n) goede(n)huys na bescri(ven) op hede(n) hadde/
doen insc(ri)ve(n) robbrecht va(n) thiene(n) die he(n) ongebr(uyck) dede aen de goed(en) nabescr(even) Inde(n) yerste(n)/
i hoeve houdende viii boend(er) gelege(n) te moele(n)beke aende hoveycke int eygen/
van tielt It(em) (½) boend(er) lants inde p(ro)ch(ie) va(n) wersbeke It(em) ii dach(mael) ond(er) la(n)t en(de) bosch/
inde selve p(ro)chie gelege(n) It(em) ii dach(mael) ond(er) lant en(de) heyde gelege(n) ald(aer) It(em) iii zille(n)/
lants inde selve p(ro)chie It(em) (½) boend(er) lants gelege(n) opt borneken Aldair de/
voirs(creven) robbrecht niet en comp(ar)erde so hebbe(n) de he(re)n scepen(en) va(n) loeven(en)/
ter manissen smeyers gewijst voir een vo(n)nisse datme(n) den voirs(creven) meest(er)/
janne vande(n) voirs(creven) goeden houde(n) sal inde macht va(n) zijne(n) beleyde/
voirs(creven) so v(er)re dat noch voir hen come(n) es p(rese)ntib(us) o(mn)ib(us) excepto mich(aele)/
abs(oloens) lyntre ap(ri)lis ix
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-04-02 by kristiaan magnus