SAL7347, Act: R°344.1 (549 of 746)
Search Act
previous | next
Act R°344.1  
Act
Date: 1454-04-11

Transcription

2019-01-17 by Magda van Winkel
Item tvo(n)nisse tusschen henricke van godsenhoven ty(m)merman in/
deen zijde en(de) stas roelofs beckere in dande(r) alse van/
div(er)sen ghebreken die de voirs(creven) henri yesch den vors(creven) stasse uut/
ocsuyne van houte pijnen en(de) arbeide dat hij gelevert hadde/
en(de) gedaen aen de rep(ar)acie van eenen doffhuyse en(de) mue(r) dat/
de vors(creven) henr(ic) den vors(creven) stasse gemaect hadde achtervolgen(de)/
den vo(n)nisse tusschen hen gewijst oct(obris) penult(ima) anno li es/
gewijst mit desen worden na aensprake v(er)antweerden en(de)/
thonisse des vors(creven) stas alse vand(er) composicien tusschen hen/
voermaels voe(r) burgermeeste(re)n en(de) raide vand(er) stat geschiet/
dat mits der betalingen die de vors(creven) stas den vors(creven) henr(icke)/
dede der selv(er) composicien navolgen(de) van xvi stuv(er)s/
de selve stas dair mede gestaen soude en(de) vander/
vors(creven) aensp(ra)ken ongehoud(en) wesen p(rese)ntib(us) o(mn)ib(us) scab(inis) ap(ri)lis/
xi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-04-02 by kristiaan magnus