SAL7347, Act: R°346.1 (552 of 745)
Search Act
previous | next
Act R°346.1  
Act
Date: 1454-04-10

Transcription

2019-02-07 by Magda van Winkel
Cond zij alle(n) liede(n) dat een deylinge gesciet en(de) gemaect is tussce(n)/
gielise de roeve(re) sone wile(n) jans aerde meys en(de) henricke vand(er) lynden/
geswage(re) des voirs(creven) gielijs met consente yden en(de) ka(tlij)[ne(n)] huerre weerdinnen/
suste(re)n des selfs gielijs aerde meys voirs(creven) en(de) aerde uut(er) helicht gehete(n)/
vand(er) borch als geleit tot en goeden mychiels de roeve(re) brued(er)s des voirs(creven)/
brued(er) en(de) susteren pauwelse en(de) mychiele de coste(re) gebruede(re)n kinde(re)n pauwels/
de coste(re) p(ri)[(us)] ema(ncipa)[tus] die hij hadde van joessen wilen de roev(er)e suster/
der bruede(re)n en(de) gesuste(re)n voirs(creven) alse vande(n) goede(n) en(de) rinte(n) hen gebleve(n)/
na de doot des voirs(creven) wilen jans de roeve(re) en(de) yden wilen zijns wijfs/
vad(er) en(de) moeder der voirs(creven) gebruede(re)n/
En(de) zijn bleve(n) en(de) gevallen de(n) voirs(creven) gielise in zijnre deylingen de/
goede ende chise h(ier) na bescr(even) Inde(n) yerste(n) drie huyse(n) mette(n) scaelgie(n)/
en(de) toebehoirte(n) gelege(n) neven een op de grote marct te loeven(en) tussche(n)/
de craechofstrate en(de) h(er) symon metten ghelde prieste(r) It(em) i vierdel/
wijng(ar)ts gelege(n) op de(n) vildriesch tussce(n) den goede(n) des selfs giel(ijs)/
ende pet(er)s de mol It(em) i(½) vierdel wijng(ar)ts op de galchberch/
gelege(n) tussce(n) jacop de gruyte(re) en(de) ard meys voirs(creven) It(em) i cap(uyn) erf/
chijs op huys en(de) hoff mette(r) toebehoirte(n) claes meys inde craechof/
strate gelegen tussce(n) de(n) goede(n) wout(er)s van vlaende(re)n en(de) lijsbeth/
vanden putte It(em) xvi l(i)b(ra) pay(ments) op ii huyse ende hove metten/
toebehoirte(n) d(aer) af deen toebehoirt ja(n)ne van ravescote ende dande(r)/
cleme(n)cie van dyeven inde cleynstrate gelegen It(em) xxvi gr(oten) paym(ents)/
erfchijs aen en(de) op i huys en(de) hof symoens m(er)ghet gelegen inde/
craechofstrate voirs(creven) It(em) de helicht van ii rijd(er)s erflijc op i huys/
en(de) hoff mette(n) toebeh(oirten) des voirs(creven) wile(n) jans de roeve(re) dat de(n)/
voirs(creven) henr(ic) vand(er) lynden in deylinge(n) gevalle(n) es gelege(n) jeghen/
dbeghijnhof ov(er) It(em) de helicht va(n) x oude g(ro)te erfchijs op een/
huys en(de) hof jans de clerc gelege(n) inden langen bruel It(em) de/
helicht van i r(ijnsche) guld(en) erfchijs vallende jaerlijcx xx/
in dece(m)bri aen en(de) op ii huyse en(de) hove daneels vande(n) wyen/
ledertouwere gelegen inde cleynstrate et sat(is) hanc quoq(ue)/
m(ichael) abs(oloens) roel(ants) aprilis x
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-04-02 by kristiaan magnus